HippocrApp - Hizmet Şartları – Kullanıcı Sözleşmesi

1.    Giriş

1.1.             HippocrApp’a hoş geldiniz! Değerli Kullanıcı, hizmetlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyunuz.

1.2.             HippocrApp, Elektrosoft Bilişim Ltd. Şti. (bundan böyle "Elektrosoft" olarak anılacaktır) tarafından geliştirilen ve hekim ve diş hekimlerine özel vaka ve bilgi paylaşım uygulamasıdır. HippocrApp’ın amacı, uygulamayı kullanacak olan sağlık profesyonelleri (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasındaki iletişim, etkileşim, paylaşım ve yardımlaşmayı artırmaktır. HippocrApp ile diğer sağlık profesyonelleri ile paylaşmak istediğiniz, zor, riskli, nadir, yenilikçi, başarılı ve hatta komplikasyonlu çalışmalarınızı paylaşabilir, tecrübelerinizi aktarabilir ve diğer sağlık profesyonellerinin tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Benzer şekilde ilgilenmekte olduğunuz vakalarla ilgili diğer Kullanıcılardan görüş alabilirsiniz.

1.3.             HippocrApp üzerinden sunduğumuz hizmetlerimiz (bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) çok çeşitli olduğundan bazen ek şartlar veya ürün gereksinimleri uygulanabilir. Ek şartlar ilgili Hizmetlerle birlikte sağlanır ve bu Hizmetleri kullanmanız halinde bizimle yaptığınız sözleşmenin de birer parçası haline gelir.

1.4.             HippocrApp üzerinden kişiler tarafından yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir.

2.    Gizlilik, mahremiyet ve telif haklarının korunması

2.1.             Elektrosoft’un gizlilik politikaları, Hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuzu açıklar. Hizmetlerimizi kullanarak, Elektrosoft’un bu verileri gizlilik politikasına uygun şekilde kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. Lütfen haklarınızı korumak için düzenlediğimiz Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyunuz.

2.2.             HippocrApp, Türkiye Cumhuriyetinde yer alan sunucularda çalışmaktadır ve arşivleme/yedekleme amacıyla dahi olsa hiçbir şekilde yurt dışında veri saklanmamaktadır.

2.3.             Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ihlal olduğu değerlendirilebilecek durumlarla ilgili bize yapacağınız bildirimlerinizde, iddialarınızı araştırır, yanıtlar ve varsa ihlali ortadan kaldırmak için elimizdeki teknik imkânları kullanırız. İhlalleri yapanların veya tekrarlayanların hesaplarını kendilerine bir bildirimde bulunarak ya da bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü taşımaksızın feshederiz. Bunu, asgari olarak aşağıdaki hallerde yerine getiririz:

2.3.1.      Kişisel verilerin mahremiyetini ihlal eden paylaşımlarla ilgili bildirim yapmanız durumunda,

2.3.2.      Telif hakkı ihlali ile ilgili bildirim yapmanız durumunda,

2.3.3.      Etik dışı (tıp eğiti, araştırma etiği, iletişim, nezaket, vb. kuralları ihlal eden) kullanımlarla ilgili bildirim yapmanız durumunda,

2.3.4.      Irkçı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, ayrıştırıcı, bölücü, vb. yorumlar ile ilgili bildirim yapmanız durumunda.

2.4.             HippocrApp’ın tekel olma özelliği olmadığından hukuki yarar, hak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde feshedilen hesabın tekrar aktif edilmesi konusunda Elektrosoft mecbur kılınamaz.

3.    Garantilerimiz ve reddettiğimiz sorumluluklar

3.1.             Hizmetlerimizi ticari olarak makul düzeyde beceri ve özenle sunarız ve Hizmetlerimizden keyif almanızı dileriz. Ancak, Elektrosoft tarafından oluşturulan duyurular, tanıtımlar, vb. dışında HippocrApp’ın diğer tüm içeriği Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır ve bu içerikleri kullanıcılar tarafından gönderildiği haliyle, “olduğu gibi” sunmaktayız. Bu nedenle, Hizmetlerimiz hakkında aşağıdaki durumlarda söz veremeyeceğimiz bazı konular ortaya çıkabilir:

3.1.1.      Uygulama içerisinden Kullanıcılar tarafından başka Internet sitelerine veya uygulamalara ait bağlantılara (link) ait güvenilirlik ve güvenlik sözü veremeyiz.

3.1.2.      Uygulama içerisine Kullanıcılar tarafından yüklenen yazılı ve görsel (resim, video, vb.) öğelerin herhangi bir yasa, mevzuat, etik ve telif hakkını ihlal ettiğini ilk anda fark edemeyiz ve engelleyemeyiz. Bu durumları engellemek için temel mekanizmamız Kullanıcı geri bildirimleridir.

3.1.3.      Süreklilik ve performans, Elektrosoft dışındaki çok sayıda parametreye bağlıdır. Bu nedenle alacağımız tüm teknik önlemlere rağmen, HippocrApp’ın Kullanıcının bulunduğu her yerde ve her zaman, sürekli, kesintisiz ve yüksek performansla çalışacağını taahhüt edemeyiz.

3.1.4.      HippocrApp’ın kullanım amacı ve faydası olmakla birlikte, bunlara ulaşmak tamamen Kullanıcının kullanım şeklinde bağlıdır. Bu nedenle Elektrosoft olarak, Kullanıcıya herhangi bir somut hedef ya da amacın gerçekleşmesini taahhüt etmemekteyiz, bir sonuç vaadinde bulunmamaktayız.

3.2.             Bazı yargı alanları, zımni ticari elverişlilik garantisi, belirli bir amaca uygunluk ve hakların ihlal edilmemesi gibi garantiler öngörebilmektedir. Yukarıdaki garanti veremeyeceğimiz hususlara ek olarak, tüm bu garantileri de yasaların izin verdiği ölçüde kapsam dışında tutmaktayız.

3.3.             Tüketici olarak yasal haklara sahip olabileceğinizi kabul ediyoruz. Hizmetleri kişisel amaçla kullanıyorsanız, işbu şartlarda veya ek şartlarda geçen hiçbir ifade, sözleşme ile feragat edilemeyecek herhangi bir yasal tüketici hakkını sınırlamaz.

4.    Hizmetlerimizden doğan sorumluluklar

4.1.             HippocrApp’ın kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, zarar verici herhangi bir yazılım (virüs, vb.), kusur, gecikmelerden veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dâhil hiçbir zarar ve ziyandan Elektrosoft ve çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasınlar, sorumlu tutulamazlar.

4.2.             HippocrApp ile sunulan Hizmetler Elektrosoft tarafından sağlanmaktadır. Ancak Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yeterlilikleri, doğrulukları, eksiksiz oldukları HippocrApp’a veri girişi yapan sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır. Bu hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler ya da gecikmeler ve aksaklıklardan ötürü Elektrosoft’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3.             Elektrosoft, HippocrApp ile sunulan hizmetlerde, web servislerinde, sayfalarda, bilgilerde, görsel ve yazınsal içeriklerde değişiklik yapma ve teknik sorunlardan veya mücbir nedenlerden ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

5.    Vaka paylaşımları ile ilgili sorumluluklar

5.1.             HippocrApp, sağlık profesyonellerine özel bir uygulama olduğundan (veya bazı hizmetleri sadece sağlık profesyonellerine sunacak olduğundan), kullanıcıların kendilerinin sağlık profesyoneli olduklarına dair doğru beyanda bulunma ve sadece bir hesap oluşturma sorumlulukları vardır. Bu itibarla, Kullanıcılar, kendi kullanıcı profillerini oluştururken, beyan ettikleri tüm bilgilerin doğruluğu konusunda doğrudan ve sadece kendileri sorumludur. Elektrosoft olarak bazı meşru ve açık doğrulama yöntemleri kullanıyor olsak da; bu doğrulamayı sadece yasal ve yetkili merciler yapabileceğinden, yanlış yapılan beyanlardan ötürü, Elektrosoft’un herhangi bir doğrulama zorunluluğu ve sorumluluğu yoktur.

5.2.             Vakaya ait her türlü yazılı ve görsel (fotoğraf, video, canlı yayın, vb.) materyalde hastanın kimliğini veya ayırt edici biyometrik özelliklerini (yüz, çehre, tüm siluet, vb.) ifşa edecek bölümlerin gösterilmemesi ya da silinerek paylaşımı, tamamen ve sadece içeriği oluşturan Kullanıcının sorumluluğundadır.

5.3.             Kullanıcılar tarafından girişi yapılan vakalardan veya yapılan yorumlardan kaynaklanabilecek her türlü etik dışı davranıştan, güvenlik, mahremiyet ve telif ihlalinden doğan tüm olası hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcının kendisine aittir. Paylaşım ortamı sağlayan ve bu tür ihlal olasılıklarına dair tüm geri bildirimleri inceleyip ihlalleri engellemeye çalışan Elektrosoft’un, söz konusu durumlarda hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

5.4.             Kullanıcılar tarafından girişi yapılan vakalar, sağlık hizmet sunumundaki sevk ve konsültasyon gibi resmi ve kabul görmüş sağlık hizmet türleri kapsamına girmez. Müdavi hekim tarafından yapılan bu vaka girişleri, sadece bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı etkileşim ve yardımlaşma maksadı taşırlar.

5.5.             Kullanıcılar tarafından girişi yapılan vakalara yapılan yorumlar “uzaktan hasta tedavi etme” niteliğinde olmayıp; sadece ve sadece başka bir sağlık profesyoneli tarafından paylaşılan vakaya ait sınırlı veriye dayalı olarak oluşturulan tıbbi görüş ve yorum niteliğindedir. Yorum yapan Kullanıcıların, ilgili vakanın tedavisiyle ilgili herhangi bir sorumlulukları olamayacağı gibi; içeriği oluşturan Kullanıcının da vakaya yapılan yorumları dikkate alma zorunluluğu yoktur ve tedavi ile ilgili tüm sorumluluk vakanın esas sahibine, yani müdavi hekime aittir.

5.6.             HippocrApp’ta paylaşılan bir vakaya uygulanan tedaviye dayalı olarak, ileride açılabilecek malpraktis, vb. davalarda, HippocrApp içerisinde yapılan yorum ve tavsiyeler delil niteliği taşımaz, yorumları yapan Kullanıcılar ve Elektrosoft tedavi sürecindeki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

5.7.             HippocrApp uygulamasındaki içeriğin diğer elektronik ortamlarda paylaşılmaması Kullanıcının sorumluluğundadır. Zira her vaka bilgisi, onu kaydeden Kullanıcının sahibi olduğu bir içeriktir. Bu içerik üzerinde sadece Kullanıcı ve bu sözleşme ve ekleri çerçevesinde Elektrosoft’un hakları söz konusudur. HippocrApp, uygulama içerisindeki içeriğin, üçüncü kişilere paylaşılmasına teknik olarak izin vermemektedir. Buna rağmen, bir kullanıcının kendisine ait olmayan içerikleri bir şekilde (fotoğrafını çekerek, vb. yollarla) 3. Kişilerle paylaşımından ve bundan doğacak herhangi bir hak ihlalinden Elektrosoft sorumlu tutulamaz.

5.8.             Kullanıcı tarafından HippocrApp’a girişi yapılan vaka bilgileri, başka bir kullanıcı tarafından araştırmalarda, yayınlarda veya sunumlarda kullanılmak istendiğinde, bilimsel etik kurallarına göre hareket edilmelidir. Bu çerçevede, bu tür alıntılarda Kullanıcılar, vakalarını kullandıkları Kullanıcıya ve HippocrApp uygulamasına referans vermelidirler.

6.    Güvenlik:

6.1.             Verilerinizi korumak için tasarlanmış HTTPS gibi güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Olası güvenlik açıkları ve saldırılara karşı sistemimizi düzenli olarak izliyoruz. Temel saldırı türlerine ve virüs etkilerine karşı korunaklıyız. Bununla birlikte, tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin tabi olduğu öngörülemez riskler bizim için de geçerlidir ve bu nedenle bize verdiğiniz hiçbir bilginin güvenliğini garanti edemiyoruz. Fiziksel, teknik veya idari anlamda aldığımız güvenlik tedbirlerinin ihlal edilmesi suretiyle verilere erişilemeyeceğinin, bilgilerin ifşa edilemeyeceğinin, değiştirilemeyeceğinin veya yok edilemeyeceğinin garantisi yoktur.

6.2.             Güvenliğinizi artırmak için belirleyeceğiniz kullanıcı şifresinin önerdiğimiz karmaşıklık düzeyinde olması yararlı olacaktır. Diğer taraftan kullanıcı adı ve şifrenizin sizin kanalınızla başkasının ele geçmesi riski de söz konusu olduğundan, bunların korunması için azami gayret göstermelisiniz. Bu konuda Elektrosoft herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.3.             Kullanıcı adı ve şifrenizin ele geçirildiğini düşündüğünüzde bizimle iletişime geçer ve kimliğinizin doğrulamasını sağlarsanız, hesabınızın kontrolünü yeniden ele alabilirsiniz.

7.    Diğer hak ve yükümlülükler

7.1.             HippocrApp’ın isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm doküman, program ve betiklere (script) ait haklar saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

8.    Sözleşme değişiklikleri ve devri

8.1.             Elektrosoft, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Hizmet Şartları - Kullanıcı Sözleşmesini ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, HippocrApp’ta ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.2.             Elektrosoft’un el değiştirmesi veya Elektrosoft tarafından HippocrApp’ın tüm haklarının başkaca şirketlere devredilmesi halinde, Elektrosoft’un tüm yükümlülükleri, devralan tüzel kişiliğe ait olup, işbu Hizmet Şartları - Kullanıcı Sözleşmesinin tüm hükümleri aynen geçerlidir.

9.    Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

9.1.             İşbu Sözleşme hükümleri, Türk Hukukuna tabi olup, sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde KOCAELİ Merkez Mahkeme Ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ayrıca bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İSTANBUL Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla veya tarafların açık istek ve rızası sonucu ARABULUCULUK yoluyla çözümlenecektir.

10.Yürürlük

10.1.         Kullanıcı, uygulamayı kurması halinde, kuruluma devam etme şartı olarak kendisine sorulan ve onaylaması halinde kuruluma devam edilen işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.2.         İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

HippocrApp - Gizlilik Politikası

1.    Gizliliğiniz ve mahremiyetiniz bizim için önemlidir

1.1.             HippocrApp’ın misyonu, sağlık profesyonellerinin daha üretken ve başarılı olmalarını sağlamak için onları birbirlerine bağlamaktır. Bu misyonun merkezinde, paylaşımlarla ve Kullanıcılarla ilgili topladığımız veriler ve bu verilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda Kullanıcılara karşı şeffaf olma sözümüz vardır.

1.2.             Hizmetlerimizi kullanarak, bu Gizlilik Politikası kapsamında verilerinizi kullanmamıza izin vermiş olursunuz.

2.    Giriş

2.1.                   Hizmetler

2.1.1.      İşbu Gizlilik Politikası, Elektrosoft’un HippocrApp markalı uygulaması ile Elektrosoft ile ilişkili diğer siteler, uygulamalar, haberleşme araçları ve reklam/tanıtım hizmetlerimiz dâhil; ancak farklı bir gizlilik politikası altında olduğunu açıklayan hizmetler hariç olmak üzere, tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir.

2.2.                   Onay

2.2.1.      Hizmetlerimizi kullanırsanız, kişisel bilgilerinizin, girmiş olduğunuz vaka bilgilerinin işbu Gizlilik Politikası koşulları altında kullanımına izin vermiş ve Hizmet Koşulları - Kullanıcı Anlaşmasını kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, HippocrApp içerisinden siz değerli Kullanıcılarımıza, verilerinizi nasıl kullandığımızı ve paylaştığımızı kontrol etmeye dair bazı seçenekler sunuyoruz.

2.3.                   Değişiklik

2.3.1.      İşbu Gizlilik Politikasında değişiklik yapabiliriz ve önemli bir değişiklik yaptığımızda size Hizmetimiz üzerinden bildirim göndeririz veya diğer bir deyişle, size değişiklikler yürürlüğe girmeden önce inceleme imkânı tanırız. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı kapatabilirsiniz. İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişikliler ile ilgili bir bildirim yayınladıktan veya size bildirdikten sonra, Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, güncellediğimiz Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

3.    Topladığımız bilgiler

3.1.             Bize verdiğiniz bilgiler : HippocrApp’ın etkin şekilde kullanılması ve uygulamanın amaçladığı faydaların sağlanabilmesi için Kullanıcılar tarafından bize verilen aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

3.1.1.      Kayıt bilgileri : Kullanıcı kaydınız sırasında girdiğiniz verileriniz.

3.1.2.      Vaka bilgileri : Kullanıcı olarak HippocrApp’a kaydettiğiniz tüm vakalar ve bu vakalara ait görsel ve yazılı bilgiler.

3.2.             Hizmetlerimizi kullanımınızdan aldığımız bilgiler : Uygulamanın sağlık profesyonelleri arasındaki etkileşimi ve bilgi paylaşımını artırmak gibi önemli amaçlarını gerçekleştirebilmek için, bazı verilerin kaydedilmesi zorunludur. Bu veriler şunlardır:

3.2.1.      Kullanım bilgileri : HippocrApp’a giriş, çıkış ve kullanım süresi ile ilgili bilgiler.

3.2.2.      Etkileşimler : Kullanıcılar tarafından girişi yapılmış vakalar ile Elektrosoft tarafından girişi yapılmış etkinlikler için yapılan yorumlar, beğeniler, şikâyetler, geri bildirimler, mesajlar, vb.

3.2.3.      Bağlantı bilgileri : Kullanıcıların diğer kullanıcılar ile olan bağlantı bilgileri (takip etme, takip edilme, vb.), grup bilgileri, vb.

3.3.             Cihaz ve uygulama bilgileri : Farklı cihazlardan kullanıcı hesabınızın kullanıldığını ayırt etmek ve güvenliğinize dair önlemleri alabilmek için, HippocrApp’ı kullandığınız cihaz ve varsa uygulamalara (tarayıcı, vb.) dair bilgiler kaydedilmektedir.

3.4.             Çerezler, web işaretleri ve diğer benzer teknolojiler

3.4.1.      Sizin ve/veya cihazınızın aktif olup olmadığını anlamak ve sizi farklı Hizmetler ve cihazlarda tanımak için çerezleri ve benzeri teknolojileri (ör. Web işaretleri, pikseller, reklam etiketleri ve cihaz tanımlayıcıları) kullanırız. Bazı diğer ögelerin çerezleri kullanmasına da izin veririz. Bununla birlikte, bu izinleri kaldırmak için tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, üçüncü taraf reklamlar için diğer sitesindeki davranışlarınızı izleyen çerez ve benzer teknolojileri kullanmamızı da devre dışı bırakabilirsiniz.

4.    Kesinlikle toplamadığımız bilgiler

4.1.             Elektrosoft, yukarıda bahsedilen bilgiler dışında hiçbir bilginizi kaydetmemektedir. Bununla birlikte, sizler için değerli olduğunu düşündüğümüz ve Elektrosoft tarafından hiçbir şekilde kaydedilmeyen bazı önemli bilgiler aşağıda özellikle belirtilmiştir:

4.1.1.      Telefon rehberi bilgileriniz : Telefon rehberinizdeki kayıtlar, HippocrApp tarafından davetiye gönderme, vb. amaçlarla kullanılabilmektedir ve izin vermeniz halinde HippocrApp tarafından telefon rehberinize erişebilmektedir. Ancak bu erişim ve etkileşim sadece mobil cihazınız üzerinde gerçekleşmekte olup; rehber bilgileriniz kesinlikle ve hiçbir şekilde Elektrosoft sunucularında kaydedilmemektedir.

4.1.2.      Kısa mesaj, e-posta, takvim, iş listesi bilgileriniz : Telefonunuz üzerinden kullandığınız kısa mesajlar, e-postalar, takvim/ajanda ve iş listesi gibi bilgilere ve uygulamalara hiçbir şekilde HippocrApp’ın erişimi yoktur. Buna karşın Kullanıcı, HippocrApp tarafından duyurusu yapılan etkinlikleri, kullanmakta olduğu farklı sosyal medya ve haberleşme araçları üzerinden kendi isteği ile paylaşabilir. Bu tür paylaşımlar, HippocrApp’ın söz konusu uygulamalardaki bilgilere erişimine imkân sağlamaz.

5.    Verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

5.1.             HippocrApp üzerinden girmiş olduğunuz ve Elektrosoft tarafından kaydedilen tüm bilgiler asgari düzeyde kaydedilmekte ve sadece uygulamanın siz değerli kullanıcılara daha faydalı olması amacıyla aşağıda belirtilen şekilde kullanılmaktadır.

5.2.             Hizmetler

5.2.1.      Bağlantıda kalın: Eğitim, bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak, sizlerle aynı üniversitelerden mezun olmuş, aynı kurumlarda görev almış veya aynı branşta ya da araştırma alanlarında çalışma yapan sağlık profesyonelleri ile etkileşime girmeniz için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.2.      Haberdar olun: Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.3.      İşbirliği, araştırma ve kariyer fırsatları: Uzmanlık alanınıza giren konularda bilimsel araştırma yapan, işbirliği olanakları araştıran ve iş fırsatları sunan kişi ve kurumlardan haberdar edilmeniz için hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.3.             İletişim : Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.

5.4.             Reklam : Sağlık profesyonellerinin yeni tıbbi teknolojilerden, ilaçlardan, cihazlardan, sarf malzemelerinden, vb. haberdar olması için, kayıt sırasında girmiş olduğunuz bilgiler esas alınarak kişiye özel hale getirilmiş ilgi duyacağınız tanıtımlar, ilgili tüm mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır.

5.4.1.      Reklam tercihleri: Sizlere bir tanıtıcı bilgi/reklam ulaştığında, bu reklamla ilgili geri dönüşlerinizi yapabilir, tercihlerinize göre farklı türde reklamlar görmek isteyebilirsiniz.

5.4.2.      Reklam verenlere bilgi: Reklamlarla ilgili hatalı, yanıltıcı bilgi olduğunu düşündüğünüzde ya da geliştirici önerilerde bulunmak istediğinizde bunu doğrudan Elektrosoft’a bildirebilirsiniz.

5.5.             İş geliştirme : Elektrosoft tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp, tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yaparak Elektrosoft tarafından kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, HippocrApp’ın kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak, eklenebilecek olası yeni Hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Elektrosoft tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi ilden ve uzmanlıktan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler).

5.6.             Güvenlik ve soruşturması: Verilerinizi (iletişim bilgileriniz dâhil), güvenlik amacıyla gerekli gördüğümüz durumlarda (Kullanıcılar tarafından bir bildirim olması veya yasalar çerçevesinde uyulması zaruri olan durumlarda) veya Hizmet Koşulları - Kullanıcı Anlaşmasının ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini veya Üyelerimize ve Ziyaretçilerimize zarar verme girişimlerine dair bildirim aldığımızda, bu bildirimleri soruşturmak için kullanabiliriz.

6.    Değişiklikler

6.1.             Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri HippocrApp üzerinden ve kurumsal web sitemizden yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasının eski sürümlerini gözden geçirmeniz için saklarız.

7.    Bu Gizlilik Politikası ne zaman geçerlidir?

7.1.             Gizlilik Politikamız, Elektrosoft tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir ve uygulamalar kullanılmaya başladığında geçerli kabul edilir. Bu hizmetlere HippocrApp ve diğer sitelerde sunulan hizmetler (reklamcılık hizmetlerimiz gibi) dâhil; ancak bu Gizlilik Politikasına dâhil olmayıp ayrı bir gizlilik politikasına sahip hizmetler hariçtir.

7.2.             Gizlilik Politikamız hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

7.3.             Gizlilik Politikamız, Kullanıcılar tarafından yapılan vaka girişi, yorum ve bağlantı (link) paylaşımı, mesajlaşma, vb. içerikler nedeniyle ortaya çıkabilecek veya başka uygulama ve siteler üzerinde cereyan eden durumları kapsamaz.

8.    Düzenleyici kurumların kurallarına uyum ve bu kurumlarla işbirliği

8.1.             Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak iç denetimlerle inceleriz. Yazılı resmi şikâyetler aldığımızda, durumu takip etmek için, şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, vb.) de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

Table of Contents